Globalt miljø, global politik

Så længe jeg stadig hører ’3 fodboldbaner regnskov i minuttet’, er jeg pænt ligeglad med, hvad EU siger om klimaaftaler og bæredygtigt udnyttelse af jorden. Milliarder af dyreliv forsvinder hvert minut. Er det virkelig det værd, at lade bønder fælde størstedelen af regnskoven?  Kan vi ikke gøre noget ved det? Er Jorden i forfald?

Ifølge EU har de nogle af verdens højeste miljøstandarder. EU’s medlemslande har et minimum mht. sundhed og trivsel blandt folk i EU.  Der er standarder for vores klode, fordi befolkningen vokser, flere flytter til byerne, og de globale miljøudfordringer bliver større og større. F.eks. at luften, havene skal være rene, og der skal helt generelt laves en standard for bæredygtighed.

Alligevel stiger temperaturen på jorden, og isen vil smelte, hvis det fortsætter. Når isen smelter, bliver der frigivet metan, der øger den globale opvarmning. Når isen smelter, bliver der plads til at bore efter olie, der øger den globale opvarmning. Og absorptionen af sollys forøges, og så vil temperaturen stige yderligere.
Det er en ond cirkel, som vi bliver nødt til at sætte en stopper for.

Den største problematik er faktisk landbrug. Landbruget står for 17% af alt udledning af gasser i atmosfæren. Køer der prutter… Og det er jo normalt, at man tænker, at vi bør støtte landbrug. Det synes jeg sådan set også, men måske kan man finde en mere bæredygtig form for landbrug? Det er bare en vanvittigt dilemma. Det er ikke sådan ligetil at afvende hele verdens befolkning fra kød. Der ville gå totalt anarki i den.

MEN… Der er også lige alt den der karbon dioxid, der rent faktisk udgør 65% af alt udledning af drivhusgasser. Altså biler, fabrikker, kul og olie til opvarmning, stort behov for billig energiforsyning i fattigere lande og ikke mindst rydning af regnskov. Alle de gasser der er fanget i træerne, bliver frigivet når træerne bliver fældet.

Det er som om, at alle løsninger er bundet sammen med en umulig opgave.

Naturen er forudsætningen for vores liv, så vi er nødt til at passe ekstra godt på den. Vi deler ressourcer som vand, luft og alle mulige forskellige dyrearter. EU har derfor oprettet et netværk der hedder Natura 2000, som dækker over 26.000 beskyttede naturområder. Det dækker faktisk 20% af EU’s landmasse.
Men det er ikke kun EU det her handler om. Vi bliver nødt til at tænke på f.eks. Amerika, Afrika og Asien. Især i Asien tror jeg der er mest og nemmest plads til forbedring. Størstedelen af udledningen af drivhusgasserne i Asien kommer fra storbyerne. Og når det er sådan et lille areal, tror jeg det ville være relativt nemt at indføre nogle forbedringer. Desværre er det jo ikke inden for EU’s rækkevidde.

Og det er Amerika og Asien eller ikke.

EU bliver ved med at sige, at vi får en bæredygtig fremtid i 2020 osv., men det er som om det hele tiden bliver udsat. Jeg kan kun slutte af med at svare på spørgsmålet med et andet spørgsmål: Kan Jordens befolkning få nye vaner, og vænne sig til nye tilværelser? Hvis det ikke er tilfældet, tvivler jeg stærkt på en positiv udvikling i forhold til regnskoven og globalopvarmning.

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: