Menneskerettigheder i EU

Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget i FN, og medlemslandene i EU forpligter sig til at leve op til disse rettigheder. Rettighederne beskriver 30 forskellige artikler, om nogle af dem handler om sikkerhed. En af de mest omtalte rettigheder er artikel 19. som omhandler ytringsfrihed.

I et land som Danmark tænker vi måske ikke altid over hvor vigtigt denne rettighed er, men vi tager den nogle gange for givet, og bliver først opmærksom på den, når den bliver overtrådt.

Landene i EU tolker begrebet ytringsfrihed forskelligt, og derfor handler de også forskelligt, når grænserne bliver overtrådt.

Som individ i Danmark, har vi en ret stor sikkerhed for at blive behandlet retfærdigt, hvis nogen krænker vores ret til at tale frit, og det burde jo være det samme i alle EU lande, siden alle skriver under på at vil følge de samme regler. Jeg tror blandt andet det er derfor, et land som Tyrkiet har svært ved at blive optaget i EU

Efter min mening er menneskerettighederne en af de vigtigste dele af EU, det er et vigtigt fundament i det fællesskab, som EU bygger på. Derfor er det også vigtigt at de bliver overholdt, og at man som borger i et EU land, kan vide sig sikker på at man har disse rettigheder.

Hvis et af landene i EU ikke kan overholde denne aftale omkring menneskerettigheder, som de indgår når de indtræder i EU, synes jeg ikke de bør være medlemmer. Jeg betragter EU som et tilbud – en handelsaftale. Kan du ikke leve op til de krav der stilles, for at modtage tilbuddet, kan du ikke være en del af fællesskabet.. EU er et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden, men det forpligter.

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: