Indvandring og integration

Når en indvandrer eller en flygtninge kommer til Danmark for at bosætte sig, skal de tilpasse sig i det danske samfund. Så skal de nyankomne føle sig hjemme, sikres mulighed for deltagelse i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. Men tit sker der konflikter pga. forskelligheder mellem os og udlændingene. Det kan for nogen være svært at acceptere andres religion, kultur og traditioner, når man er så vidt forskellige.

Det første skridt for udlændinge, er at kunne tilpasse sig i Danmark. De lærer at snakke dansk. I Danmark tilbydes gratis danskundervisning ca. 19 timer om ugen for alle voksne, både flygtninge og indvandrere. Hvis de ikke tager imod dette tilbud, hvordan vil de så kunne forstå danskernes kultur, traditioner osv.?

En forudsætning for, at de kommer til at tale dansk, er at de omgås med andre som snakker dansk. Det kan være i skoler, på arbejdspladser og der hvor de bor. Man kan uheldigvis møde flere udlændinge end danskere.

Der er mange som ikke respekterer den danske kultur og regler. Hvis man tegner Allah på et papir, får man en straf, men hvis de tegner Gud eller Jesus, så sker der intet, hvordan kan det være? Der er mange indvandrer som tror de styrer landet så snart de træder ind i det. Det er dem som man skal holde ekstra øje med. Der er selvfølgelig også mange som, respekterer vores land som det er og det er fedt at, selvom det danske sprog er svært, så er der stadig rigtig mange der forsøger at lære det. Bare det at forsøge. Det er også rart at flygtningene synes Danmark er et rart og trygt land.

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: