Indførelse af ny integrationsydelse sætter kommuner i gang.

1 sep 2015, kom der en ny integrationsydelse, som sammen med den nye refusionsreform, gjorde sådan at kommunerne selv skulle betale en større udgift til flygtninge, som ikke kom i arbejde inden for et år.

I Frederiksberg Kommune tog man fat om problemet, og ville fokusere på at hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Det skulle ske ved at give dem færdigheder og danskkundskaber, der passer de brancher i hovedstadsområdet, hvor det er nemmest at finde arbejde.

“Vores mål er at, 80 pct. af flygtninge skal igennem et såkaldt branche pakkeforløb, hvor de lærer sprog, er i praktik og bliver uddannet med henblik på at få arbejde inden for en række brancher”- siger Tina Nielsen, afdelingsleder for integrationsindsatsen hos Frederiksberg Kommune.

Ikke bare Branchepakker
Endnu en mulighed var, at de flygtninge som kom til Frederiksberg Kommune, som kom med en længerevarende uddannelse, ville blive tilbudt hjælp ved kommunens akademikercenter. De unge ville komme til kommunens Unge Afdeling, samtidig med at de deltager i et branche pakkeforløb.

Tina Nielsen lægger heller ikke skjul på at at en af grundene til at de ændre strategi  for at få flygtninge i arbejde, er, at folketinget har strammet reglerne, både med hensyn til flygtninge og kommunen

For det betyder nemlig, at en nytilkommen flygtning, får 5000 kr. om måneden, som ikke engang er nok til at betale egen bolig.
Hvor de derimod rykker i den enkelte flygtning, når de hører at med et arbejde kan de tjene 18.000 kr, og så ville de få en bolig, og du vil blive uafhængig af hjælp fra systemet.

Samtidig har Frederiksberg kommune også en aftale om sprogpraktikforløb med Bilka i Fields, og er ved at underskrive en med tivoli.

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: