De mange verdensmål skal være med til at redde vores verden. Dog er der et der et verdensmål, der i særdeleshed skinner igennem for mig.

Et af de helt klart mest vigtige mål FN vedtog er mål nummer 7. Et mål, som har ambitionen om at forøge udviklingen for den bæredygtige energi. Men er en forøgelse af de vedvarende og bæredygtige energikilder nok i en verden, hvor den globale opvarmning i stigende grad trykker på, sammen med det stigende antal mennesker, der har brug for den energi vi snart ikke har meget mere af. Når de halvfede, godtede oliesheiker tjener styrtende af penge på at tømme vores undergrund for det “sorte guld”, så forsvinder vores mest brugte energikilde i et fænomenalt hurtigt tempo.

Selvfølgelig giver det os et ultimatum til, at endelig bruge de mere miljøvenlige og bæredygtige energikilder, men med det tempo vi rykker os i, vil vi kunne forvente en verden, hvor strøm, brændstof til biler og andre energikrævende himstregimser vil blive sjældne. Hvis vi ikke inden for længe får nogle flere vindmøller, solceller, bølgeanlæg mm, så kan vi se frem til en verden, hvor energi er en mangelvare. En luksus, som vi engang alle havde råd til, men nu griske som vi er stjæler, udøver vold og måske endda dræber for at få.

Fn selv beskriver, at hver femte ikke har adgang til energi. En masse faktorer vil måske en skønne dag gøre dette tal til hver anden. Det stigende befolkningstal i verden, den stigende efterspørgsel efter energi og de konventionelle energikilder, som hastigt forsvinder. Det er disse problemer mål nr 7 forhåbentlig er med til at løse. Målets vision er, at alle i verden har adgang til energi til en overkommelig pris inden 2030. Det vil de gøre i at opfordre og selv investere i vedvarende energikilder.

Så når dagen kommer, hvor der ikke er mere konventionelt energi tilbage, vil vi kunne falde tilbage på vores store mængder af vedvarende miljøvenlige energikilder. Efter min mening kunne processen godt ske i et lidt højere tempo, og de vedvarende energikilder skulle helt erstatte andre former for energikilder, ikke kun forøges. Verdensmål nr 7 er dog et godt skub i den modsatte retningen, af det hul vi langsomt er ved at styrte ned i.