Verden er i krise. Vores smukke, men også sarte klode siler som sand hastigt igennem vores fingre. Vi har ikke lang tid til at redde jorden og alt liv på den.

Vi passer ikke nok på vores dyrebare klode. Mange forskellige problemer kolliderer snart til en stor katastrofisk skæbne for vores jord. Grunden til denne nært forestående katastrofe er menneskene selv. Vi skal derfor også i fællesskab selv prøve at redde den. Vi kan ikke bare trille tommelfingre og se på, imens vores verden langsomt bliver uredelig. Heldigvis er der nogle, som har lavet en plan for, hvad vi i fællesskab skal gøre for at skabe lighed og redde verden. Verdenslederne har sammen med FN lavet en plan. En plan der skal redde verden. Den mest ambitiøse, men også vigtige plan til dato. De såkaldte verdensmål.

De i alt 17 verdensmål skal være med til at bekæmpe ulighed, ekstrem fattigdom, sult og lægge en endegyldig dæmper på klimaforandringerne. Alle målene skal være nået om små 12 år i 2030. Vi unge har et enormt ansvar, når det gælder verdensmålene. De blev lavet for at sikre vores og vores børns fremtid, derfor skal det også være os, der fører verdensmålene ud i livet. 50 % af verdens befolkning er under 30. Det er de 50 % der skal redde verden. Vi kaldes generation verdensmål.

For at kunne udfylde de hårde, men nødvendige mål FN har stillet os, bliver vi nødt til at hjælpe hinanden med at gøre en forskel. En forskel som har stor indflydelse på vores fremtid her på jorden. Den forskel kan være stor eller lille. Det kan være alt fra en god ide ført ud i livet, til nogle der bare har lyst til at gøre en forskel for det samlede fællesskab. Mange mennesker er allerede begyndt på at gøre en forskel. De har alle en fælles og samlet vision. En drøm om fremtiden. De vil redde verden.

Vi vil i denne avis sætte fokus på de mennesker der i dagligdagen gør en forskel for vores klode. De mennesker, som er med til at opfylde verdensmålene. Vi sætter fokus på dem som hjælper lokalt, men også nationalt og globalt. Du kommer til at møde mennesker, som hjælper på mange forskellige områder. Nogle bekæmper madspild og ulighed, andre fremmer kvalitetsuddannelsen, bæredygtighed, genbruget og økologien. Du kan fx komme til at læse om Anja’s kamp mod heksebørn, Too good to go’s vision om en verden uden madspild, en 100 % økologisk cafe og en frivillig aktivistcafe.

Denne Avis sætter især fokus på verdensmålene om ansvarligt forbrug og produktion, ligestilling mellem kønnene, bæredygtige byer og lokalsamfund og kvalitetsuddannelsen. I denne avis kan du læse om forslag til, hvordan vi hver især og sammen, kan nå disse utrolige vigtige mål inden 2030. Vi sætter fokus på fremtiden og de generelle leveregler, vi mener burde være gældende verden over. Vi er fremtiden.

De kalder os generation verdensmål.  

17 verdensmål :

Nr 1 : Afskaf fattigdom

Nr 2 : Stop sult

Nr 3 : Sundhed og trivsel

Nr 4 : Kvalitetsuddannelse

Nr 5 : Ligestilling mellem kønnene

Nr 6 : Rent vand og sanitet

Nr 7 : Bæredygtig energi

Nr 8 : Anstændige jobs og økonomisk vækst

Nr 9 : Industri, innovation og infrastruktur

Nr 10 : Mindre ulighed

Nr 11 : Bæredygtige byer og lokalsamfund

Nr 12 : Ansvarligt forbrug og produktion

Nr 13 : Klimaindsats

Nr 14 : Livet i havet

Nr 15 : Livet på land

Nr 16 : Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Nr 17 : Partnerskab for handling