Ud af huset

Ud af huset

Sikkerhed og menneskerettigheder

0

Menneskerettigheder er det vigtig? Hvilke rettigheder har vi at opfylde? Sikkerhed er en vigtig ting og noget danskere sætter stor pris på at vi har.

Udtrykket Menneskerettighederne dækker over Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling. Menneskerettigheder skal beskytte det enkelte individ mod overgreb fra staten.

Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds ligestilling. Ligestillingsloven blev vedtaget i 2000 og er senest ændret i 2007.

Den skal sikre, at mænd og kvinder behandles lige både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Loven forpligter også alle offentlige myndigheder til at arbejde for at fremme ligestilling.

Forskelsbehandling bliver taget meget seriøst, da kvinderne har gjort meget gennem tiden for at nå dertil, hvor de er i dag.

Du skal altid holde dine personlige oplysninger for dig selv. Nogle gode er at opbevare dem et sted, hvor ingen har adgang til dem. Aldrig skriv dine personlige oplysninger, som cpr. nummer på nogle former for internet side. Du skal altid lade advarselslamperne blinke, så virksomheder ikke får dig til at skrive dine personlige oplysninger.

Overstreg altid dine oplysninger, hvis du smider papir ud i skraldespanden. Klip dine gamle kort i stykker og brand gamle pas eller lignende. Du skal huske hyppigt at tjekke din konti og oplys aldrig dit kort nummer.   

Sikkerhed? Hvordan kan vi mærke sikkerheden?

Politiet gør et godt stykke arbejde i deres hverdag. Vi har en god overvågning og gode sikkerheds forhold. Det bliver der sat stor pris på. Jeg vil sige at politiet er vores helte hver evig eneste dag.  

Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres godkendelse. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på hvordan vi, som samfund har udviklede os. Det handler om at kunne stå op imod andre og fortælle hvad de mener, fra hjertet. Efter ytringsfriheden er demokratiet opstået, så alle i samfundet har en stemme.

FLUGT FRA KRIG OG ØDELÆGGELSE

0

EU står overfor en del problemstillinger, som de skal løse i fællesskab. En af de store problemstillinger er den voldsomme flygtningestrøm der har stået på de sidste 5 år og som fortsat står på. EU har en aftale om at alle lande har pligt til at modtage et hvis antal flygtninge og give dem asyl. Den ordning gør at der ikke er nogen lande der bliver bombarderet med flygtninge, så landet stadig kan fungere.

Da flygtningestrømmen var værst i sommeren 2015, blev Grækenland bombarderet med 25.000 flygtninge på samme tid. Det kom oveni voldsomme finansielle problemer og landet var gået bankerot uden hjælp fra EU. Det var en hård kamp for Grækenland og de kom langt ud før de fik hjælp fra EU, fordi Grækenland havde spildt deres penge på unødvendige ting.

Herhjemme i Danmark er vi humane over for asylansøgerne, men vi er også nødt til at være realistiske og derfor kan vi kun tage imod et begrænset antal asylansøgere, fordi vi bruger enormt mange penge og tid på asylansøgerne og danskerne ønsker ikke et land fyldt med flygtninge og migranter. Et eksempel på hvad vi bruger på et ægtepar med 2 børn er således. Ægteparret får hver måned kontanthjælp på 15.300kr. + integrationsydelse, og det beløb afhænger af, hvor lang opholdstilladelse de får. Hvis de fx har fået opholdstilladelse i et år, får de 10.300kr. I mange andre lande har flygtninge ikke de privilegier, og derfor er Danmark et langt mere attraktivt land at flytte til.

Pga. den store flygtningestrøm til Danmark i 2015, lavede den nye regering en skræmmeannonce for at mindske flygtningenes lyst til at komme til Danmark. Inger Støjberg har skrevet annoncen.

I annoncen står der at:

–    Regeringen reducerer de sociale fordele for ny ankomne flygtninge.

–    Flygtninge der har asyl kan ikke få familiesammenføring, før efter et års ophold i Danmark.

–    Flygtninge kan først få permanent opholdstilladelse i Danmark efter 5 år.

–    Flygtninge skal kunne tale og forstå dansk for at kunne få dansk statsborgerskab.

–    En asylansøger der ikke har en god grund til at få asyl sendes tilbage.

–    Alle afviste asylansøgere skal hurtigst muligt sendes tilbage til deres hjemland.

   Der er et specielt hjemsendingscenter, som sørger for at alle afviste asylansøgere hurtigt kommer tilbage til deres hjemland.

Inger Støjberg skrev denne skræmmeannonce, for at fortælle at flygtningene ikke kan forvente, at få alle deres krav opfyldt. Man kan sige at ud fra denne annonce, gør hun dem en ”tjeneste”, så de ikke rejser forgæves uden at have opfyldt kravene.

Jeg mener derfor at det er vores opgave at hjælpe flygtninge og migranter, men kun i det omfang vi har plads til. Jeg mener at vi skal tage hånd om flygtningene først, da det er dem der har været nødsaget til at flygte, i frygt om at blive slået ihjel. Men jeg synes også at vi skal favne migranterne, fordi de kommer her i ønske om at arbejde, hvorimod mange flygtninge ikke har tanke på at arbejde og at de derfor hurtigt vil blive kontanthjælpsmodtagere. Migranterne kommer tit med en høj faglig uddannelse, som vi kan bruge til noget herhjemme i Danmark.

Danmark sammen med EU har pligt til at vise solidaritet over for asylansøgerne, fordi selvom EU landene er velfungerende og selvoptagede, er vi nødt til at tænke på de mennesker i verden, der er dårligt stillet.  

I fremtiden mener jeg at alle lande må hjælpe til og modtage flygtninge og migranter, men vi er også nødt til at sætte en grænse for hvor mange vi kan have i vores land. Vi er nødt til at gøre noget, hvor konflikten opstår. Hvis vi kan mener jeg at IS og alle andre terrorgrupper skal udryddes, så der ikke længere er en grund til at de flygter. Jeg synes også at fx flygtninge og migranter vi modtager, skal lære hvordan man lever i det danske samfund. Mange indvandrere tager opholdet her i Danmark for givet og opfører sig flabet og utaknemmeligt. Hvis indvandrerne opfører sig bedre, får vi også mere lyst til at modtage flere.

Indvandring og integration

0

I det senmoderne samfund, hvor alle efterhånden har lært, at det er det rigtige at hjælpe hinanden, bliver vi simpelthen nødt til at udvide vores horisonter. Ja, vi har problemer i Danmark, men det betyder ikke, vi kan lukke øjnene for problemer udefra, som for det meste er større vores egne.

Fra lande med krig, hvor der næsten er garanti for at miste livet på den ene eller anden måde, flygter der selvfølgelig folk op til lande som Danmark. Mange af de flygtninge ønsker at starte deres liv et mere sikkert sted, og vil gøre alt for at få job, mad og tag over hovedet. ”Der er ingen grund til, de kommer til vores land,” mener mange danskere. Men Jorden er trods alt noget, vi alle deles om – vi kan vel ikke bare nedlægge veto for et stykke af den og sige, at her bestemmer vi, hvem der må opholde sig?

I Danmark kan mange have problemer med at finde job og bliver nødt at modtage kontanthjælp eller dagpenge. Et af problemerne ved at finde et job kan være, at der simpelthen ikke er brug for så mange arbejdere, som vi har arbejdsløse. Et andet problem kan være, at vi som borgere sætter for høje krav til vores arbejdsplads. Men noget, der langt fra er problemet i denne sag, er social dumping. I hvert fald er der mange, der ikke har forstået det virkelige problem ved social dumping. ”De tager vores jobs,” er en sætning jeg har hørt lidt for mange gange. Og hvorfor skulle en arbejdsgiver, som gerne selv vil have forretningen til at køre rundt ikke vælge den arbejder, der kræver mindst i løn? Det kan jeg selvfølgelig godt se, der er noget forkert i. Men problemet er altså ikke, at indvandrerne er her, og at de kommer i job, men derimod at de ikke får det samme i løn som os andre, selvom de muligvis kan udføre jobbet ligeså godt. Hvis vi alle får den samme løn for det samme stykke arbejde, så er det jo bare den bedste mand, der får stillingen.

På den måde er jeg klart for idéen om integration. Selvfølgelig skal dem ude fra være en del af vores fællesskab, regler og på samme måde bidrage til det samfund, vi har opbygget. Men hvem har sagt, de ikke vil det? Jo, det har du muligvis. Efterhånden bliver næsten alle af anden etnisk herkomst stemplet som kriminelle på den ene eller anden måde. Og med det ry og en masse modstand i rygsækken, er det altså ikke altid nemt at blive ved med at være åbensindet.

Vi kan ikke gå og bilde os selv og hinanden ind, at der er en lille opskrift på, hvordan man er dansker. Vi kan ikke begrænse antallet af folk, der gerne vil være en del af det gode samfund, vi har fået opbygget. Og vi kan mest af alt ikke lave en test med en masse umulige spørgsmål om Danmarks historie, som skal afgøre, hvorvidt man må befinde sig i Danmark eller ej.

Begrebet overbefolkning har også været nævnt nogle gange, men vi skal sgu til at slappe af. Så mange flygtninge er det altså heller ikke, vi taler om. En stor del af folk i krigsramte lande bliver altså i den tredje verden, mens en mindre del flygter. Mange af dem flygter så til andre dele af deres eget land og andre til Europa, hvor så kun en lille procentdel af dem kommer Danmark. Men desværre prøver de fremmedfjendtlige kræfter at bilde folk ind, at alle flygtninge har sat kursen mod Danmark.

Og det, jeg mener, er, at vi burde tage lidt løsere på det hele. Være mere åbne overfor nye ansigter –  ikke kun i forhold til flygtninge, men generelt over for alle, vi møder.

Sikkerhed og menneskerettigheder

0

En del af at være Dansk, er at vi har ytringsfrihed. Det synes jeg er noget som man bestemt skal udnytte, for hvis man tænker på et land som Nordkorea, hvor de er under voldsom diktatur, hvor de ikke engang må tænke en tanke anderledes, så er det noget som vi skal værdsætte højt, for et liv uden at må mene og sige hvad man vil, ville på ingen måde være det samme.
At vi har ytringsfrihed, gør også at vi har demokrati, og at vi har retten til at stemme på lige hvad vi vil.

Men noget som man også skal tænke på, er at man ikke skal udfordre ytringsfriheden, altså ment som at overskride de enkelte regler som:

»§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«  
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Men generelt så er det jo ikke kun ytringsfriheden som vi har, vi har jo en masse forskellige grundlæggende rettigheder som er vigtige.
Ligestilling mellem kvinder og mænd, som begyndte stille og roligt fra 1814 tallet, er en vigtig del, det betyder at vi i dag har de samme rettigheder, om du er mand eller kvinde, når det kommer til arbejde, uddannelse, personlige interesser osv. Det ville være en mærkelig tanke, hvis nu jeg blev født til et sted hvor kvinder jo nærmest var undertrykt, hvor at det var forskelligheden på et køn, som skulle bestemme hvilke muligheder som man havde.

Hvis de her principper skulle risikere at blive brudt i et af medlemslandene, så ville jeg synes at man skulle lade vær med at puste mere til ilden, og så først se om landet ville kunne klare problemet selv, men hvis ikke det er sådan, så ville jeg mene at der skulle et møde til, hvor at man så må sætte nogle principper op for hinanden, for først af alt, så har man jo sagt ja til at være med i EU. Derfra kan alle medlemslande så komme med råd og så kan de jo tage en endelig beslutning.

En farvet oplevelse

0

 

Masser af farveglade motionister i alle aldre på Travbanen i Aalborg.

Den. 27. august 2016 var Journa10 til Color Run. Vi blev uddelt i nogle opgaver, som var at 3 skulle interviewe nogen, 5 skulle tage billeder og 2 skulle løbe.

Da vi ankom, havde vi et lille møde om, hvordan det hele lige skulle foregå. I starten gik vi lidt rundt for at få et overblik over pladsen. Vi gik samtidig også rundt for at se, hvem vi lige skulle interviewe, men det var lidt svært, fordi det var lidt grænseoverskridende og gå hen, og spørge om de ville interviewes. Vi fandt dog én som frisk til et interview, og det gik meget godt. Kort tid inden løbet gik i gang, gik vi over til startlinjen for at gøre klar til at tage nogle billeder.

Derefter gik vi over til en anden “post,” hvor der bliver kastet med farver. Det var fedt at se så mange mennesker gå helt amok med de forskellige farver, og at gå helt tæt på de mange mennesker der løb. Der var også mange af dem dør løb som gik helt tæt på vores kameraer for at vi kunne få et godt billede. Vi havde også en drone oppe med et kamera, sådan vi kunne få et par billeder oppe fra.
Efter vi havde taget masser af billeder, tog vi tilbage til scenen og gik op på scenen for at få billeder med farvepulveret kastet op i luften og ramme de hundredvis af mennesker. Til sidst gik vi ned, og festede sammen med resten af publikum, men der tog vi også et par billeder.

Den følelse man får, når man står med et kamera midt i en kæmpe flok, den opmærksomhed man får og prikkende på skuldrene, fordi de gerne ville have taget et billede af dem. Det var en hel anden oplevelse end at være “normal” til en koncert, fordi man får den opmærksomhed på en hel anden måde.

Farveløb bringer glæde

0
Foto: Thorvald Bjerre

Den 27. august var der Color Run i Aalborg. Som årene før, er der fest og farver på NKI Racing Arena i midten af Aalborg

– TRE… TO… EN… NU!, lyder det oppe fra scenen, og hundredvis af pulverposer bliver åbnet og farverne kastet i luften. Der er Color Run i Aalborg, og hestene er blevet skubbet til side for de tusindvis af deltagere, der har løbet de 5 kilometer, som er et krav til løberne. For nogle er det i sig selv en udfordring, men for de fleste er det bare en leg, hvor den eneste regel er at være så dækket i farver som muligt.

Journa10 på arbejde

Journa10 er blevet sendt ud for at følge denne begivenhed, og to af eleverne er trukket i det hvide tøj for at løbe med rundt. Med 7 fotografer, er der blevet taget rigtigt mange gode billeder. Med en drone i rygsækken, kunne man både få højde og overblik over de mange løbere. Men det bedste er næsten ved de fem forskellige poster, hvor folk poser til sjove billeder og hvor der generelt bare er godt humør.

Fra morgen til aften

Afsted klokken 10 om morgenen fra Himmerlands Ungdomsskole og hjemme klokken 20 om aftenen. Selvom det var en lang dag, var der glade ansigter hele vejen rundt. Især når man slutter dagen af med pizza på en tagterrasse i central Aalborg. Det var et solidt, varieret program igennem dagen, altså der var ikke noget, der blev for langtrukkent. Først lidt opstilling og koordinering, så skulle løbet ellers i gang, og så var det bare frem og tilbage og tage så mange billeder som muligt. Der var også mulighed for at flyve med vores drone, og lave nogle flotte optagelser.

Høj musik og højt humør

Efter løbet kan man komme op foran scenen, nyde musikken og blive dækket til med 4-5 forskellige farver. En DJ, 3 dansere og en sanger er kommet fra København for at skabe en fest, man ikke lige glemmer med det samme. En anden ting der var fedt, var at løberne kunne komme op på scenen og tage en selfie med hele publikum. Der var også dansekonkurrencer og mulighed for at få præmier og gavekort.

Ikke for første gang

Det er snart 10. år der bliver holdt Color Run. Og det bliver ikke kun holdt én gang om året. Faktisk er det 3-4 gange om året, og nogle gange er det også om natten det foregår. Igennem årene har flere millioner mennesker løbet til Color Run. Både unge som gamle. Og det er kun Danmark, for i de mange lande, der bliver holdt Color Runs er det langt større end her i lille Danmark.

Zulu the Color run 2016

0

Glade, morgenfriske børn og voksne er klar, til at skyde årets Color run i Aalborg i gang.

Det er den 27. august 2016, der er fest og farver på travbanen i Aalborg. 5 kilometer i et stille og roligt tempo, med en farvezone for hver kilometer. Når løbet er blevet afsluttet er der et brag af en fest, med farver, god musik og dans.

Klokken er slået 11:00, årets the color run er nu i gang. Musikken spiller, køen af løbere, er friske og klar på en farverig fest. Hele journa10 er samlet midt på travbanen, ved den stor pinke bus. Vi er alle super klar på denne dag og alle kameraerne bliver udleveret. Jeanett og Camilla er i løbetøjet og har lige fået deres startkit med, en the color run t-shirt, en farve pose og et pandebånd.

Opvarmning med DJ Pelle Peter Jensen og værterne Rasmus Schack og Christopher Læssøe, vil nu begynde. Musikken spiller og de først trin bliver vist midt på scenen.

“Er din hverdag lidt grå, så tag til The color run i Aalborg, siger Signe Jensen.   

    Alle løbere er nu klar ved startlinjen og det første hold bliver sendt afsted mod den farvezonen blå. I løbet skal man igennem blå, gul, grøn og pink farvezone. Vi på journa10 holdet tog billeder ved, blå og gul farvezone.

Målstregen

De regnbuefarvede børn og voksne er nu over målstregen. Musikken spiller og alle samles oppe ved scenen, til et brag af en fest. Festen bliver holdt med DJ Pelle Peter Jensen, dansegruppen Mizzunderstood og værterne Rasmus Schack og Christopher Læssøe, hvert femte minut er der farve kast.

2 minutter til næste farve kast, råber Christopher Læssøe.     

Color run i Aalborg den ultimative farvefest

0

 

 

Festen gik løs da der lørdag d. 27. august var Color run i Aalborg. Det var 2. år Aalborg afholdte Color run og der var endnu flere deltagere i dette års løb. NKI racing arena var fyldt med farverige, glade og forventningsfulde Aalborgensere.

NKI racing arena fyldt med farvestrålende deltagere
Forventningsfulde deltagere ankom til NKI racing arena i midten af Aalborg. Humøret var højt og forventningerne pressede på. Journa10 var på vej ind på pladsen med alt udstyret. Der var smil og kreative kostumer hvor end man kiggede hen. Journa10 eleverne havde hver deres opgave i løbet af dagen. Der var fotografer, interviewere og løbere. Løberne stillede sig klar, alt imens musikken spillede og farverne spredte sig ud over menneskemængden. Løbet blev sat i gang og tilskuerne klappede. Løberne fra Journa10 var blevet udstyret med tre go pro kameraer, som skulle filme højdepunkterne fra løbeturen.

Multifarvet fra top til tå

Imens de løb morede de sig over de andre løber og smilet blev for alvor stort, da de løb igennem farve posterne. Deltagerne løb igennem en blå, gul, grøn og pink farvepost. Journa10 løberne tog løbet stille og roligt og nød at blive smurt ind i farver. Der var løbere i alle aldre, store som små. Der var også et par invalide, som Journa10’s kameramænd formåede at få fotograferet imens de kørte over mållinjen.

Fest og farver ved målstregen

Glade mennesker var der nok af og mållinjen nærmede sig. Da løberne kom over mållinjen blev man mødt af store smil og løbernes krop var fyldt med farver. Deltagerne modtog en medalje ved målstregen som symbol på at man havde deltaget. Glæden af at være kommet i mål blev efterfulgt af fest og farver. Eftersom der kom flere og flere deltagere over mållinjen, blev scenen fyldt med tilfredse og svedige løbere. Musikken spillede på fuld skrald og publikum skrålede med. Der blev spillet det ene popnummer efter det andet imens danserne på scenen forsøgte at få publikum til at danse i takt. Hvert 5. minut var scenen fyldt med en tæt tyk sky af farver og publikum var farvede fra top til tå. Festen fortsat på fuld drøn  i 1 ½ time og Color run var endnu engang en kæmpe succes.

Farverigt løb i Aalborg

0
Foto: Thorvald Bjerre

5 kilometers løb med farvet pulver, god musik, fantastisk stemning og en masse latter. Travbanen i Aalborg var dækket med farve og glade mennesker.

Lørdag d. 27 August 2016 var der for andet år i træk color run i Aalborg. Løbet er kendt for de mange farver, man får kastet i hovedet efter hver kilomet. Løbet blev afholdt ved travbanen i Aalborg, hvor mennesker i alle aldre kom, og var klar til en dag med løb, farver og god stemning. En hvid t-shirt, som ikke længere er hvid, samt et ansigt, der i starten var rent, blev dækket af pulver i alle mulige farver. Blå, gul, grøn, pink og til sidst en blanding af alle farver. Det var umuligt ikke at blive ramt. Dagen startede med god musik samt kø til check in standende. Børn der rendte rundt med farvede pandebånd, og teenagerer med høje farverige knæstrømper. Selvom alle var ens, var de alligevel forskellige. 

Selve løbet

Kort før start blev løberne sat rigtig i stemning med god musik hvor alle sang med. Løberne blev sendt afsted i hold, og så gjaldt det ellers bare om at løbe. Under løbet blev alle mødt af fotografer, som tog billeder af alle løberne. Alle løb forbi fire farve stationer, som lå ved hver kilomet. Ved hver station var der èn bestemt farve, som blev sprøjtet på deltagerne. Den sidste farve station var en blanding af alle farver, så hvis man ikke var blevet ramt så meget under løbet, så blev man det med sikkerhed der. Det var ikke alle, der løb hele vejen, grundet i den store aldersforskel og kondi forskel. Dog var stemningen helt fantastisk, og alle var glade.

Alt i alt var dagen en kæmpe succes. Der var god musik og farver næsten overalt, og afslutningen med musik og farve kast var fantastisk. Dog kunne det godt forbedres lidt med musikken. Under løbet kunne man ikke høre musikken, da scenen og højtalerne var for langt væk fra den planlagte rute. Det er en lille ting, som godt kunne forbedres. Det var en fantastisk dag, og hele teamet bag color run burde få et stort klap på skulderen.

 

“The happiest 5k on the planet”

0

“The happiest 5k on the planet,” stod der på hver en løbers mave. For lige omkring 5000 glade mennesker var hvor mange, der var mødt op til Color run på Travbanen i Aalborg i lørdags.

Traditionen tro var festen allerede i gang, lang tid før løbet startede. Folk var glade og musikken bankede derudaf. Stemningen blev langsomt peppet mere og mere op, som tiden gik, og smil var der nok af, lige meget hvor man kiggede hen.

De mange løbere blev sendt afsted i hold, og da den første gruppe passerede startbuen, var man altså klar over, at nu var det i gang. Der gik ikke mere end fem minutter, før næste hold også var sendt afsted –  og sådan fortsatte det. Lige meget hvor blikket landede, kunne man ikke undgå at spotte de friske, udklædte løbere i alle aldre. For som Color run også selv promoverer på deres hjemmeside, er løbet for alle. Sporty, ikke-sporty, kvinder, mænd, unge, gamle og sågar handicappede. De eneste to regler er nemlig, at du skal være klædt i hvidt ved startlinjen og dækket med farve ved mållinjen – og det var bestemt også det, det endte med.
For hver kilometer blev de vidt forskellige mennesker overdækket med støv i diverse pangfarver, og fotograferne knipsede fotos i massevis. Og som det hele startede, sluttede det også – med smil, fest og farver. Man kan vist sagtens sige, at det farverige løb igen i år, var en kæmpesucces.