Home Avisen i undervisningen To sandheder eller ingen

To sandheder eller ingen

11
0

Abort kan skabe store debatter i det danske samfund, men også hele verden over med mange forskellige holdninger og problemstillinger. Findes der et svar på, hvad der er rigtigt og forkert – én sandhed? Hvad er grunden til, at nogle mener, at det er etisk forkert, og andre etisk korrekt? 

Erfaringen: Vibeke Hald Kristensen

Vibeke Hald Kristensen har i sine tidligere år selv været igennem den proces mange mennesker har en afgjort holdning til. Hun har helt bestemt en holdning til debatten, og en detaljeret historie at fortælle om hendes oplevelse. 

Det er en god ting, at vi har mulighed for som kvinde at fravælge et barn, hvis vi ikke har muligheden for at passe på det og tage vare på det. Det er jo afhængigt af hvor man er i sit liv, om man kan få et barn. Sådan fortæller Vibeke om hendes holdning til abort.

Selvom Vibeke er tilhænger af fri abort, har hele oplevelsen påvirket hende meget, og tilbage i den tid var hun meget følelsesladet omkring hele situationen. Vibeke mener, at hun selv havde god grund til at tage den store beslutning om at få en abort.

– Jeg var faktisk virkelig ked af, at jeg skulle have den abort, men faderen ønskede ikke barnet, og jeg ville ikke sætte et barn til verden, der ikke var ønsket af begge forældre, udtaler hun.

– Lige op til jeg skulle have min abort, var jeg meget ked af det. Man er henne og blive scannet, så man ser jo sit lille væsen på en skærm. Det er meget følelsesladet og hårdt, fortæller Vibeke om tiden lige op til.

Vibeke gik med mange mørke tanker efter sin abort, og havde dårlig samvittighed over det enorme valg hun havde truffet. Også et valg der kom til at betyde noget for resten af hendes liv.

– Det er faktisk en sorg, man altid har med sig. Mange tror, det er en nem løsning, man bare lige tager, men når man bliver gravid, går kroppen i gang med at lave hormoner og vores instinkt er, at vi skal passe på vores børn. Så det er en meget voldsom proces at få en abort, og man føler virkelig at man mister noget dyrebart, fortæller hun om hendes sorg.

– Man kan blive nødt til at få en abort, men det er noget, man vil have dårlig samvittighed over resten af sit liv, sådan har jeg det i hvert fald. Det er noget, jeg stadig kan blive ked af, uddyber og afslutter Vibeke sin historie.

Den 1. oktober 1973 indførte politikerne fri abort i Danmark. Loven fastslog i § 1, at ”En kvinde, som har bopæl her i landet, har ret til at få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge”.

Tilhængeren: Anne Kristensen

Gynækolog Anne Kristensen går klart ind for fri abort, og vil derfor gerne forklare, hvorfor hun synes, det er en god ting. 

– Jeg går helt klart ind for fri abort, fordi jeg synes at alle kvinder skal have ret til at bestemme over egen krop. Abort skal være et valg alle kvinder burde have, hvis de bliver uønsket gravide. Intet barn skal sættes til verden, hvis forældrene ikke ønsker det, fortæller Anne Kristensen om hendes mening om abort. 

Anne Kristensen mener dog ikke abort skal være prævention. Udover det mener hun, at det er vigtigt at beskytte sig selv under sammenleje. Abort skal være en form for udvej, hvis man er blevet uønsket gravid.

Hun forklarer, at hun ikke synes det er fair, hvis man ikke har muligheden for abort. Personligt mener Anne Kristensen dog, at der er nogen kvinder, der har bedre begrundelser for deres abort end andre.

– Min egen holdning er, at en abort burde foretages hvis den gravide selv eller fosterets helbred er i fare, fortæller hun yderligere. Derfor mener hun også, at man i nogle situationer kunne have beskyttet sig bedre, og have undgået graviditeten. 

– Jeg forstår på nogle måder godt, hvorfor man ikke er tilhænger af abort, da det kan godt virke som en nem løsning, hvis man ikke gider at bruge prævention. Man skal bare huske, at de fleste godt kan finde ud af at håndtere det, og muligheden for abort skal være der til folk, der ikke kan tage vare for et barn. Mange har forskellige meninger om abort, og det skal der også være plads til, fortæller hun.

Anne Kristensen mener dog ikke, at man kan kalde en abort for et mord. En abort kan kun foretages de første 12 uger, og derfor er fosteret ikke et “rigtigt” menneske endnu. Hun mener dog også, at det er mere ondt at føde et barn, der ikke vokser op i et ordentligt miljø eller med forældre, der ikke er ansvarlige, end at få foretaget en abort.

– Jeg synes helt klart at abort skal blive ved med at være lovligt i Danmark, det er en nødvendighed at kvinder kan få foretaget en abort. Selvom formålet med abort egentlig ikke var beregnet til at man bare skulle kunne få foretaget en abort hvis man ikke ønskede et barn, men at det kun var i nødstilfælde at det skulle bruges. Flere kvinder vælger også en abort hvis de får af vide at deres kommende barn har en form for handicap, hvilket jeg har lidt blandede holdninger til. Mennesker med et handicap er lige så meget værd som alle andre, men det kræver meget som forældre og mulige søskende at have en handicappet barn. Derfor synes jeg igen ikke at man skal have et barn som man ikke kan tage sig hundrede procent af, og tage vare for.

– Derfor er jeg tilhænger af frivillig abort, og jeg vil altid være det, afslutter Anne Kristensen.

Denne grafik viser udviklingen over de seneste år. Antallet af tilladelser til abort pga. handicap bliver ved med at stige, mens antallet af tilladelser pga. forhold hos kvinden falder.
Kilde: Abortankenævnets årsrapport 2017.

Modstanderen: Christina Elisabeth Mundbjerg Andersen

Christina Elisabeth Mundbjerg Andersen har også en helt afgjort holdning til emnet. Hun er nemlig totalt modstander, når man snakker om fri abort. Christina deler hendes holdninger, og begrunder tydeligt hvorfor hun netop ikke er tilhænger af fri abort.

– Jeg er imod abort, fordi jeg tillægger hvert liv værdi. Hver eneste liv er uendeligt betydningsfuldt og bør beskyttes. Jeg mener grundlæggende at en forælders største opgave er at passe på sit afkom, at værne om det og beskytte det – og at det af samme grund er fuldstændig grotesk at vi hylder/støtter retten til at slå sit eget afkom ihjel, sådan fortæller Christina om sin holdning til abort.

Christina bliver sat overfor et lidt feministisk dilemma, der omhandler retten til at bestemme over kvindekroppen. Hun fortæller at hun helt klart støtter op om at kvinder skal have ret til at bestemme over deres egen krop, men der er også et men.

– Det er frit for alle kvinder og unge piger at beskytte sig selv under sex, så de ikke bliver gravide. Alle kvinder har mulighed for selv at bestemme over deres krop, de kan frit vælge om de vil have sex, med hvem de vil have det og hvornår de vil have det. Dertil går den personlige frihed, udtaler hun 

– Jeg mener, at det er et dårligt argument at bruge “retten til at bestemme over egen krop”, da mor og barn ikke deler krop, de deler ikke dna, de er to forskellige mennesker, tilføjer og forklarer Christina.

Hun mener også, at voldtægts-aborter hænger sammen med at elske. Det er en holdning ikke mange har, men alligevel har hun valgt at uddybe.

– Jeg tror vi undervurderer kærlighedens kraft, også når vi taler om abort ved voldtægt. Man kan vælge og elske, og der burde være hjælp til dem, som har svært ved det i sig selv, udtaler abortmodstanderen.

Christina fortæller også om hendes holdning til abort ved at sammenligne et mord og aborten selv.

– Jeg tænker, at man både afslutter et liv på den ene eller den anden måde. Selve handlingen kan være mere eller mindre brutal. Det ene er accepteret, og det andet er ikke, men objektivt set, så ja, jeg synes, det er forkert at afslutte en andens liv.

Til sidst slutter Christina af med at fortælle at hun sagtens kan gennem fingrene med at andre skulle have en anden holdning end hende selv.

– Det er en nødvendighed for at kunne være i dette samfund, afslutter hun.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here